Posts Tagged ‘строк’

shell compare string

Потрібно було знайти присутність/входження строки в іншій, в шелл скрипті. …


#!/bin/sh
aa="String_String_String"
bb=$(echo ${aa} | grep -i "String")

if [ ${#bb} -gt 0 ];
then
echo "Exists"
else
echo "Not exists"
fi