Скрипт auto vpn and route

Деколи потрібно приєднятись до ВПН сервера і прописати маршрут тільки на деяку мережу.
ВПН видає різні ацпі адреси…

Створюемо ВПН зэдняння з назвою VPN_name

auto_vpn.bat

rasdial /disconnect
rasdial "VPN_name" vpn_login vpn_pass

ipconfig |find "IP-"|find /v "You'r local IP" > IP.txt

for /f "eol=; tokens=15 " %%i in (IP.txt) DO IF NOT %%i=="" (route add < some net > mask < mask > %%i)
del IP.txt

Якщо в когось є більш красивіше рішення, Велком.

Comments are closed.